• Maandagavond 18 september is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van HV Geel Zwart. Dit is om 19.30 uur in de voetbalkantine. We hopen op een hoge opkomst. Komt je ook?

    Hieronder vind je de notulen van de vorige keer. Heb je nog vergaderpunten voor komende ALV? Mail dan naar contact@hvgeelzwart.nl. 

    Notulen ALV 2022