Update Coronavirus miv 26-06-21

Het kabinet heeft op vrijdagavond 18 juni 2021 verdere versoepelingen aangekondigd. In het kort:

Vanaf 26 juni: Amateurwedstrijden zijn voor alle leeftijden zijn toegestaan.

De Alternatieve competitie voor senioren vindt GEEN doorgang, maar verenigingen zijn WIL VRIJ om onderling wedstrijden te gaan spelen.

Publiek is welkom bij de amateurwedstrijden, mits de toeschouwers op de tribune op anderhalve meter afstand van elkaar plaats nemen.

De mondkapjesplicht vervalt voor sportaccommodaties. Bezoekers moeten wel 1,5 mtr afstand houden.

De basisregels blijven belangrijk: *Was regelmatig je handen; *Nies en hoest in je elleboog; *Blijft thuis bij klachten en laat je direct testen op corona!!

Update Coronavirus ingaande 5 juni 2021

Het kabinet heeft op vrijdag 28 mei in een persconferentie meer bekend gemaakt over versoepelingen die vanaf zaterdag 5 juni in zullen gaan. Het NHV heeft kennis genomen van de versoepelingen die vanaf zaterdag 5 juni gelden voor de (handbal)sport.

De versoepelingen in het kort:

 • Volwassenen mogen vanaf 5 juni weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Handballen kan dus weer in teamverband voor alle leden van het NHV.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Kleedkamers en douches op de sportaccommodatie mogen weer open. Ook de sportkantines mogen onder voorwaarden weer open.
 • Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht.
 • Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Ook hierbij is publiek nog niet toegestaan.

Het bondsbureau zal begin volgende week meer informatie verstrekken over de gevolgen die de versoepelingen hebben op de handbalsport en de eventuele start van de Alternatieve competitie.

VEELGESTELDE VRAGEN CORONA (update 19 mei)

BRON: https://www.handbal.nl/corona-en-competitie/

Geldende maatregelen buitensport:

 • Kinderen en jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen in groepsverband trainen.
 • Senioren mogen op 1,5 meter afstand met elkaar trainen. Dit mag in groepen van maximaal 30 personen.
 • Wedstrijden in competitieverband zijn verboden. Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan voor leden t/m 26 jaar. Publiek is niet welkom.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten.

Geldende maatregelen binnensport:

 • Kinderen t/m 17 jaar mogen in groepsverband trainen.
 • Jongvolwassenen en senioren vanaf 18 jaar mogen binnen trainen. Dit mag individueel of in tweetallen, met 1,5 meter afstand. Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn.
 • Wedstrijden in competitieverband zijn verboden. Publiek is niet welkom.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten.

Veelgestelde vragen:

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?

Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.

Voor de buitensport geldt een uitzondering voor personen tot en met 26 jaar: zij mogen onderling wedstrijden spelen tegen teams van hun eigen club. Voor de binnensport geldt die uitzondering voor jeugd tot en met 17 jaar:

Zijn toernooien toegestaan?

Onder de huidige maatregelen zijn toernooien alleen mogelijk met leden van de eigen vereniging.

Zijn andere vormen van sporten toegestaan?

Buiten:

Personen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams binnen de 1,5 meter sporten. Onderlinge wedstrijden met teams van de eigen vereniging zijn toegestaan, de competitie ligt wel stil. Publiek mag niet aanwezig zijn. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.

Ben je 27 jaar of ouder dan mag onder voorwaarden in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal dertig personen op 1,5 meter afstand gesport worden.

Binnen:

Binnen geldt dat jeugd tot en met 17 jaar in teams mag sporten, zonder afstandsbeperking. Onderlinge wedstrijden met teams van de eigen vereniging zijn toegestaan, de competitie ligt wel stil. Publiek mag niet aanwezig zijn.

Personen ouder dan 17 jaar mogen dan in groepen van maximaal twee personen (exclusief een instructeur) sporten, op anderhalve meter afstand. Ook hier geldt het maximum van dertig personen per ruimte. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.

Geldt voor binnensporten een reserveringsverplichting?

Ja, sportscholen hanteren daarvoor hun reserveringssystemen. Voor de sportclubs volstaan de overzichten van de trainingsschema’s.

Zijn er specifieke regels voor tweetallen bij het binnensporten?
Binnen:

Ja, maar tijdens het binnensporten zijn die alleen van toepassing op personen ouder dan 17 jaar. Binnen geldt dat jeugd tot en met 17 jaar in grotere teams mag sporten, zonder afstandsbeperking, met maximaal dertig personen in één ruimte.

Personen ouder dan 17 jaar mogen in groepen van maximaal twee personen (exclusief een instructeur) sporten, op anderhalve meter afstand. Ook hier geldt het maximum van dertig personen per ruimte.

De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.

Buiten:

Tijdens het buiten sporten mogen senioren van 27 jaar en ouder in groepen van dertig personen sporten, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?

Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.

Mag een volwassen trainer aanwezig zijn bij trainingen van kinderen en jeugd die vallen onder de juniorencompetities?

Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie hoeven zich tijdens het sporten niet aan de groepjes van maximaal twee te houden (vanaf 3 maart geldt dit voor iedereen tot en met 26 jaar). Het is daarbij toegestaan dat er een of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dat aantal zo laag mogelijk te houden.

Trainers moeten hierbij wel de anderhalve meter afstand in acht nemen.

Ik rijd mijn kind naar een training. Mag ik blijven kijken?

Nee.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging.

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het toilet?

De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt.

Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.