Hart voor Handbal

 Als donateur van Hart voor Handbal van H.V. Geel Zwart, kunt u de club steunen door een jaarlijkse donatie van € 50,–. Iedereen die onze handbalvereniging een warm hart toedraagt kan donateur worden; ouders, opa’s, oma’s, (oud)leden, supporters, etc.

Waar wordt het geld voor gebruikt?
Donateurs van Hart voor Handbal, spelers, commissies, hoofdbestuur, vrijwilligers en anderen die met de club verbonden zijn, kunnen ideeën of initiatieven indienen bij de sponsorcommissie waar het geld voor gebruikt mag worden.

De sponsor commissie besluit jaarlijks welke ideeën en/of initiatieven voorgelegd worden aan de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Als er op dat moment geen bezwaren zijn tegen de ingediende ideeën en/of initiatieven, dan worden ze dat seizoen tot uitvoering gebracht.

Het moet leuk/leerzaam/nuttig zijn voor onze jeugd, maar ook voor onze senioren/recreanten.

Voorbeelden van ideeën/initiatieven;
– Een clinic van een trainer, coach, spreker, etc.
– Bezoeken van een handbal eredivisiewedstrijd of bijv. het Nederlands team.
– Een verzoek voor de aanschaf van materialen.

Ideeën kunnen te allen tijde worden ingediend.

Naast het steunen van de vereniging bieden wij u ook een plaats aan op ons bord “Hart voor Handbal” die hangt bij Sportcafé ’t Zand in de Multitreffer.

Lid worden of meer informatie?
Neem contact op via sc@hvgeelzwart.nl of met Gerard Berbee of Rianne Blaauboer

(06-45144162). Ideeën en/of initiatieven indienen kan ook via bovenstaand mailadres.