• Vertrouwenscontactpersoon

  Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt onze leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie bij onze vereniging te voorkomen. Het functieprofiel vind je hier

  Bij onze vereniging is Tineke Schilder de vertrouwenscontactpersoon. Wij zijn heel blij dat zij deze functie bij onze vereniging vervult. Hieronder stelt zij zich aan jullie voor en vind je haar contactgegevens.

   

  Hallo Geel Zwart leden en ouders,

  Het bestuur van Geel Zwart handbal heeft mij, Tineke Schilder, gevraagd om vertrouwenscontactpersoon te worden bij Geel Zwart.

  Ik woon als sinds 1973 samen met mijn man Laus aan de Keinsmerweg 58 in ’t Zand en later kwamen daar onze kinderen bij, die inmiddels de deur uit zijn en ervoor gezorgd hebben dat wij 5 kleinkinderen hebben. Onze dochter is er helaas niet meer.

  Sporten vind ik belangrijk en het is mooi dat er in ons dorp zoveel verenigingen zijn waar we uit kunnen kiezen. Toen wij hier kwamen wonen was er nog geen sporthal, maar met een groep mensen hebben we ervoor gezorgd dat die in 1982 gebouwd kon worden.

  Geel Zwart handbal is ook een goede gebruiker van de sporthal en ik kom er graag kijken naar de wedstrijden van onze kleinkinderen Lynn, Nikki en Britt.

  Zelf heb ik altijd getafeltennist, maar door het kijken naar de handbalwedstrijden ben ik handbal een mooie sport gaan vinden en zie ik dat je er veel voor moet doen om goed mee te kunnen komen in de wedstrijd.

  Door mijn vroegere werk als informatrice bij de ANWB, wethouder van de voormalige gemeente Zijpe, bestuurswerk bij diverse verenigingen en stichtingen en mijn huidige werk als voetverzorgster en trouwambtenaar praat ik met en luister ik naar veel mensen. 

  Vooral het luisteren en het vertrouwelijk omgaan met de informatie is erg belangrijk.

  Dat zal ik ook doen als er een beroep op mij wordt gedaan als vertrouwenscontactpersoon bij Geel Zwart. Mijn contactgegevens zijn tinekeschilderbruin@gmail.com en 06 - 531 98 014

   

  Met vriendelijke groet,

  Tineke Schilder

   

  Wil je liever met iemand van het NHV praten? 
  Dat kan. Bij het NHV werken drie opgeleide vertrouwenscontactpersonenwaar verenigingen, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, terecht kunnen. Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.

  Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, dan verwijzen onze vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

  Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon van het NHV? Neem dan contact op met 

  https://www.handbal.nl/veilig-sportklimaat/