Onder de verschillende pagina’s kan je de schema’s vinden van de inzet van vrijwilligers.

Wanneer je moet fluiten, terreindienst draait of tijdwaarneming doet.

Zet het tijdig in de agenda en wees ook op tijd aanwezig.

Vele handen maken licht werk, en als een ieder zijn steentje bijdraagt volgens afspraak zijn ding doet blijft sporten voor iedereen mogelijk en een plezier.